algemene voorwaarden

1. Algemeen

Welkom op lnknits.com. Als u doorgaat met surfen op en gebruik maken van deze website, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie van LN Knits met u met betrekking tot deze website bepalen. De term "LN Knits" of "ons" of "mij" of "wij" verwijst naar de eigenaar van de website waarvan de maatschappelijke zetel LN Knits BVBA, Michielssendreef 52, 2930 Brasschaat, België is. Ons bedrijfsregistratienummer is BE - 0628.724. 207. De term "u" verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst bij het bedrijf LN Knits voor het geheel van artikelen en diensten aangeboden door www.lnknits.com Het feit dat elke persoon die een product bestelt dat te koop wordt aangeboden op de website van LN Knits, de volledige en volledige aanvaarding impliceert van deze algemene verkoopvoorwaarden waarvan de Klant erkent op de hoogte te zijn geweest vóór zijn bestelling LN Knits behoudt zich het recht voor om huidige algemene verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Niettemin zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling die door een Klant op de Site van LN Knits wordt geplaatst, de Algemene Verkoopvoorwaarden die door de Klant zijn aanvaard op het moment van het plaatsen van de bestelling. . Deze Algemene Voorwaarden regelen de verkoop van de producten op de dag van het plaatsen van de bestelling door de klant. Ze zijn van toepassing op alle door LN Knits voorgestelde manieren van bestellen, ongeacht of de bestelling via internet, telefoon of (elektronische) post wordt geplaatst.

2. Bestelling

VERMOGEN OM EEN CONTRACT AAN TE SLUITEN

Iedere Klant van de vennootschap LN Knits verklaart dat hij de bekwaamheid heeft om een ​​contract aan te gaan onder de hierna beschreven voorwaarden, dwz een geëmancipeerde minderjarige te zijn of de wettelijke meerderjarigheid te hebben bereikt. LN Knits behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Klant met wie er een geschil bestaat of dat tijdens de verwerking naar voren komt, in het bijzonder een geschil over de betaling.

AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN DOOR DE KLANT

De onderhavige Voorwaarden zijn direct te lezen op de site www.lnknits.com. Op eenvoudig verzoek van de Klant kunnen ze ook per elektronische post worden verzonden. De handeling waarbij de Klant het vakje "Ik ga akkoord met de servicevoorwaarden en zal mij er onvoorwaardelijk aan houden" aanvinkt voordat hij overgaat tot het veiligstellen van de betaling, vormt een onherroepelijke aanvaarding. De Klant aanvaardt door deze handeling de onderhavige Voorwaarden te hebben gelezen en begrepen en deze te aanvaarden. De aankoop per telefoon, (elektronische) post of via sociale media impliceert tevens de aanvaarding van deze Voorwaarden waarvan hij erkent vooraf kennis te hebben genomen, en de hierboven genoemde voorwaarden te hebben begrepen en aanvaard.

HET PLAATSEN VAN EEN BESTELLING

De individuele Klant kan bij LN Knits 24 uur per dag, 7 dagen per week, of telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur via internet zijn bestelling plaatsen. Het bestelproces bestaat uit 6 opeenvolgende fasen. Zodra de productselectie is uitgevoerd en de winkelwagen/winkeltas is gevalideerd, moet de Klant: - de geselecteerde producten duidelijk identificeren met de opties qua kleuren, maten, … aangegeven op de site www.lnknits.com; - geef de gevraagde hoeveelheden aan; - zichzelf identificeren, hetzij door de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant in te voeren, die strikt persoonlijk voor hem zijn, hetzij door online alle informatie te verstrekken die normaal gesproken voor een inschrijving wordt gevraagd; - geef duidelijk de informatie aan die nodig is voor de levering. Dit heeft met name betrekking op het precieze leveringsadres, evenals eventuele beperkingen van de toegankelijkheid van de plaats van levering (gebouw, verdieping, deurcodes, enz.); - geef de geselecteerde leveringswijze aan; - geef ten slotte de geselecteerde betalingswijze aan. Zodra de betalingswijze is geselecteerd, moet de Klant doorgaan met de betaling van zijn bestelling op de beveiligde server, die het verkoopcontract met LN Knits op een stevige en definitieve manier zal formaliseren. Elke bestelling impliceert aanvaarding van de prijzen en de beschrijving van de producten die beschikbaar zijn voor verkoop. Elk geschil op dit punt zal tussenkomen in het kader van een mogelijke uitwisseling en garanties hieronder vermeld. In elk geval vormen de online opgave van het bankkaartnummer en de definitieve validatie van de bestelling door de Klant het bewijs van de bestelling en de huidige aansprakelijkheid voor de bedragen voor de in de bestelling geselecteerde producten. Deze validatie vormt de ondertekening en aanvaarding van alle handelingen die op de site www.lnknits.com worden uitgevoerd.

BEVESTIGING VAN BESTELLING

Er wordt automatisch een e-mail naar de klant gestuurd om de bestelling te bevestigen, op voorwaarde dat het e-mailadres vermeld op het inschrijvingsformulier geen fout bevat. De Klant moet de volledigheid en conformiteit controleren van de informatie die hij aan LN Knits verstrekt. Deze laatste kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten bij het invoeren van gegevens en de gevolgen daarvan in termen van vertraging of leveringsfout. In deze context zijn alle kosten voor het opnieuw verzenden de verantwoordelijkheid van de Klant.

VOLGEN VAN DE BESTELLING

De Klant kan op elk moment de status van zijn bestelling controleren door de track & trace e-mail te raadplegen. Door het volgen van de bestelling kan de Klant het stadium van de verwerking van zijn bestelling kennen, maar ook het stadium van de verzending of levering van zijn pakketten. Deze laatste opvolging van de bezorging gebeurt via de internetinterface van de bezorger. LN Knits kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de onbeschikbaarheid of fouten die invloed kunnen hebben op de door haar transporteurs verstrekte informatie. Niettemin spant LN Knits zich in om deze informatie zo duidelijk mogelijk te maken en het transport bij haar transporteurs zo betrouwbaar mogelijk te laten verlopen. De Klant kan op elk moment contact opnemen met de afdeling Klantenservice van LN Knits om op de hoogte te blijven van het stadium van zijn bestelling.

3. Informatie over de producten

KENMERKEN VAN DE PRODUCTEN

De informatie, kenmerken, foto's en afbeeldingen die op de sites of in de door LN Knits verzonden e-mails worden gepresenteerd, worden uitsluitend ter indicatie gegeven. Met name het verschil in perceptie van de vormen en kleuren tussen de gepresenteerde foto's of afbeeldingen en de producten kan niet onder de verantwoordelijkheid van LN Knits vallen. LN Knits zal haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de fotografische weergave van de producten op de site www.lnknits.com zo getrouw mogelijk is. Toch kan het voorkomen dat de beleving van de producten niet volledig overeenkomt met de producten. De producten worden soms op foto's samen met andere producten gepresenteerd. In de omschrijving wordt vermeld wat wel en niet bij het product hoort. LN Knits aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige indirecte schade die verband houdt met de huidige feiten, in het bijzonder met betrekking tot bedrijfsverlies, winstderving, verlies van kansen, schade of kosten, die kunnen optreden als gevolg van de aankoop van de producten. LN Knits kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van gegevens, bestanden of voor de schade zoals gedefinieerd in de vorige paragraaf.

BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN

LN Knits streeft ernaar de ontvangen bestellingen uitsluitend te leveren binnen de limiet van de beschikbare voorraden van het product of binnen de limiet van de voorraden die beschikbaar zijn bij haar leveranciers. Bij het ontbreken van beschikbaarheid van een product of producten, spant LN Knits zich in om de Klant zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. De beschikbaarheid kan op dezelfde dag variëren, afhankelijk van het verkoopniveau. LN Knits voert zeer frequent updates uit van de beschikbaarheid, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld als de voorraad niet meer dezelfde is als aangegeven. Nadere informatie kan aan de Klant worden verstrekt via telefoon en e-mail. De onbeschikbaarheid van een product wordt vermeld op de betreffende productpagina of in het winkelmandjeoverzicht. LN Knits kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van een overeengekomen overeenkomst in geval van het niet op voorraad zijn of niet beschikbaar zijn van het product, van overmacht, van storingen veroorzaakt door gedeeltelijke of totale staking, in het bijzonder van de postdiensten, transport en communicatie, overstromingen en branden.

4. Prijzen

De prijzen zijn aangegeven in euro's en zijn inclusief belasting, en zijn uitsluitend van toepassing op de datum van de door de Klant verzonden orderbevestiging. LN Knits verklaart dat alle prijzen van de producten die op deze website worden verkocht juist zijn, maar houd er rekening mee dat er fouten kunnen voorkomen. Als het bedrijf LN Knits ooit een prijsfout ontdekt voor een van de goederen die u heeft besteld of zou willen bestellen, zal het bedrijf LN Knits u zo snel mogelijk informeren en u de kans geven om uw bestelling te annuleren. De prijzen houden geen rekening met bezorgkosten, eventuele promotieaanbiedingen en persoonlijke kortingen, die vóór de definitieve bevestiging van de bestelling zullen worden aangegeven. De prijzen houden rekening met de Belgische BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling, en elke wijziging van het wettelijke BTW-tarief zal automatisch worden weerspiegeld in de prijs van de producten die op de site worden voorgesteld, op de datum bepaald door het besluit van toepassing. De prijzen kunnen echter niet worden gewijzigd zodra de Klant zijn bestelling heeft geplaatst. Op dezelfde manier, als een of meer belastingen of bijdragen, in het bijzonder de milieubelasting, plotseling worden gecreëerd of gewijzigd, ongeacht of deze stijgen of dalen, zal een dergelijke verandering worden weerspiegeld in de verkoopprijs van de artikelen die aanwezig zijn op www.lnknits.com plaats. Bestellingen voor levering naar landen buiten de Europese Unie zijn niet onderworpen aan de Belgische BTW. De op de website aangegeven prijzen voor dergelijke bestellingen zijn belastingvrij en houden dus geen rekening met BTW. Niettemin zijn deze bestellingen onderhevig aan mogelijke belastingen en douanekosten in het land van bestemming. De prijzen worden weergegeven zonder belastingen. De klant is ook verantwoordelijk voor het verifiëren van de mogelijkheden om bestelde artikelen te importeren met inachtneming van de geldende wetten van het land van bestemming. We raden de klant aan contact op te nemen met de plaatselijke douaneautoriteiten voor meer informatie. Verzendprijzen kunnen variëren afhankelijk van het gewicht en de eindbestemming. Bij online bestellen worden de totale verzendkosten automatisch berekend. Gratis verzending begint vanaf € 149,00 in de Benelux en Duitsland en is niet van toepassing op artikelen met ronde prijzen of die deel uitmaken van onze online voorraad- en monsteruitverkoop.

5. Betaling

BETAALMIDDELEN

De Klant kan zijn bestelling online betalen door te kiezen uit de volgende standaard betaalmethoden: Creditcards zoals Visa, Mastercard of Amex; Betaalkaarten met vermelding van het Maestro- en/of Bancontact-label, of iDeal. De Klant garandeert de onderneming LN Knits dat hij over de noodzakelijke autorisatie beschikt om de door hem gekozen betalingswijze te gebruiken tijdens de bevestiging van de bestelling. Het afschrijven van aankopen op de rekening van de klant gebeurt op het moment dat de bestelling wordt verwerkt. LN Knits gebruikt alle middelen die nodig zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de online verzonden gegevens te garanderen. Het bedrijf LN Knits behoudt zich het recht voor om de verwerking en levering op te schorten in het geval dat een betalingsautorisatie per bankkaart wordt geweigerd door officieel erkende organisaties of in geval van niet-betaling. Het bedrijf LN Knits behoudt zich met name het recht voor om de verwerking en levering van een bestelling te weigeren die is geplaatst door een klant die een eerdere bestelling niet volledig heeft betaald, of met wie een geschil over de betaling nog steeds niet is opgelost. In het kader van een procedure voor het controleren van bestellingen die ervoor moet zorgen dat niemand zonder zijn of haar medeweten de bankgegevens van een andere persoon gebruikt, kan de Klant worden gevraagd een identiteitsbewijs of een bewijs van woonplaats per fax of e-mail op te sturen naar LN Knits-bedrijf. De bestelling wordt pas bevestigd na ontvangst en controle door onze diensten van de verzonden gegevens. Bij ontstentenis van ontvangst van deze elementen binnen de 15 dagen na het plaatsen van de bestelling, wordt de bestelling als automatisch geannuleerd beschouwd.

FACTUUR

De inkooporder die de Klant online aanmaakt of de bevestiging van de bestelling die door LN Knits per e-mail naar de Klant wordt verzonden, fungeert niet als factuur. Voor elke aankoop ontvangt u een elektronische factuur. Wilt u echter een factuur ontvangen die opgemaakt is voor uw bedrijf, neem dan contact op met onze klantenservice via hello@lnknits.com. De factuur zit niet bij het pakket.

OVERDRACHT VAN EIGENDOM

LN Knits blijft eigenaar van de geleverde Producten tot de volledige betaling ervan door de Klant. De bovenstaande bepalingen beletten niet dat de risico's van verlies of beschadiging van de Producten tijdens de levering op de Klant worden overgedragen, evenals van de schade die deze zouden kunnen veroorzaken.

6. Levering

BEZORGZONES

LN Knits verzendt momenteel naar alle landen/staten in Europa, de Verenigde Staten van Amerika, Azië, Australië en Afrika. Houd er rekening mee dat de verzendkosten variëren, afhankelijk van het land waarin u woont. LN Knits is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij de post als gevolg van een staking of opschorting. Rest van de wereld: De klant kan contact opnemen met de klantenservice van LN Knits voor meer informatie over de leveringsvoorwaarden naar een specifiek land in de wereld.

BEZORGDIENSTEN

De producten worden geleverd op het adres dat de Klant op de bestelbon heeft aangegeven. De Klant moet de volledigheid en de conformiteit controleren van de informatie die hij aan LN Knits verstrekt. Deze laatste kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten bij de gegevensinvoer en de gevolgen daarvan in termen van vertraging of leveringsfout. In deze context zijn alle kosten voor het doorsturen van een bestelling volledig de verantwoordelijkheid van de Klant. LN Knits kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering als gevolg van fouten of verstoringen veroorzaakt door transporteurs (inclusief in het bijzonder in het geval van een gedeeltelijke of totale staking van met name de postdiensten, het transport en de communicatie).

VERZENDTIJDEN

Bestellingen die online via de site www.lnknits.com worden geplaatst, worden elke dag afgehandeld van maandag tot en met vrijdag, behalve op feestdagen. LN Knits doet haar uiterste best om elke bestelling die vóór 12.00 uur wordt ontvangen, nog dezelfde dag te behandelen en te verzenden. De voorbereidings- en verwerkingstijd van een bestelling kan echter afhankelijk van het artikel langer duren en kan 1 of 2 werkdagen in beslag nemen. Vanaf ontvangst van de verzendbevestiging per e-mail kan de Klant rekening houden met de hieronder vermelde transporttijden. LN Knits informeert haar Klanten dat deze levertijden exclusief zaterdagen, zondagen en feestdagen zijn. In het geval van een bestelling die een of meer Producten kan omvatten die niet onmiddellijk beschikbaar zijn en een of meer Producten die onmiddellijk beschikbaar zijn, zal LN Knits de bestelling verzenden vanaf ontvangst van het geheel van de producten waaruit de bestelling bestaat. Indien de Klant de direct leverbare producten sneller wil ontvangen, wordt hij geadviseerd deze artikelen in een aparte bestelling te isoleren. Er wordt automatisch een e-mail naar de Klant gestuurd op het moment van verzending van de Producten, op het e-mailadres vermeld in het inschrijvingsformulier dat geen fout bevat.

TRANSPORTTIJDEN

De transporttijden zijn afhankelijk van de door de Klant gekozen transporteur en de plaats van levering. LN Knits informeert Klanten op louter indicatieve basis over de levertijden, zoals opgegeven door de gekozen transporteur. De transportkosten worden ter indicatie gegeven op het moment dat u naar het winkelmandje gaat en worden definitief bevestigd volgens het gekozen transportmiddel en de gekozen leveringsbestemming, vóór de definitieve bevestiging van de bestelling. LN Knits informeert haar Klanten dat deze levertijden exclusief zaterdagen, zondagen en feestdagen zijn.

LEVERINGSMETHODEN

  • Bpost-afhaalpunten
  • Bpost Pakketautomaat
  • Standaardlevering door Bpost:

Deze leveringsmethode maakt het voor de Klant mogelijk om zijn pakket binnen 48 uur vanaf de verzending te ontvangen (met uitzondering van de verwerkings- en voorbereidingstijd van de bestelling, die 1 tot 2 dagen kan duren). Leveringen vinden plaats van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen. In geval van afwezigheid op het moment van levering, zal er een ontvangstbewijs worden achtergelaten op het door de Klant aangegeven leveringsadres, zodat hij zijn pakket kan ophalen in het dichtstbijzijnde postkantoor. De pakketten worden 15 kalenderdagen op het postkantoor bewaard. In geval van niet-herroeping binnen de door de vervoerder toegestane termijnen, worden de producten teruggestuurd naar LN Knits, die zich het recht voorbehoudt om de prijs van de producten terug te betalen, waarbij de transportkosten voor rekening van de Klant zijn.

WIJZE VAN LEVERING BUITEN DE BENELUX

In Europa en in het buitenland gebeurt de levering via verschillende transporteurs: Bpost, DHL, UPS, enz. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn afhankelijk van het land van bestemming en het totale gewicht en volume van de geselecteerde artikelen. De kosten worden aan de Klant meegedeeld vóór de definitieve validatie van zijn bestelling.

VERPAKKING

De producten worden verpakt om de geldende transportnormen te respecteren en om een ​​optimale bescherming van de producten tijdens hun levering te garanderen. Van de Klant wordt gevraagd om dezelfde normen te respecteren in het geval dat een product wordt geretourneerd vanwege de after-sales service of om redenen van geschiktheid. Eventuele schade aan een product die voortvloeit uit het niet op de juiste manier herverpakken van het product, kan leiden tot een slechts gedeeltelijke terugbetaling, of geen terugbetaling in geval van onmogelijkheid van wederverkoop in de staat ervan of in geval van een technisch probleem dat is verergerd.

GESCHENKVERPAKKING

LN Knits biedt haar klanten een gratis cadeauverpakkingsservice. Vink het vakje "Ik wil dat mijn bestelling als cadeau wordt verpakt" aan voordat u doorgaat naar de kassa.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT OM PAKKETTEN BIJ ONTVANGST TE CONTROLEREN

LN Knits herinnert klanten eraan dat het de verantwoordelijkheid van de klant is om zijn pakketten bij ontvangst te inspecteren in aanwezigheid van de bezorger en om de transporteur en het bedrijf van LN Knits op de hoogte te stellen van eventuele afwijkingen (stoten, schade aan het pakket, leveringsdatum niet conform naar de normale tijden van pakketbezorging…) binnen twee werkdagen. In het geval dat dergelijke elementen niet vermeld zijn op de leveringsbon die door de transporteur aan de Klant wordt overhandigd, kan geen enkele klacht met betrekking tot de staat van het pakket achteraf door LN Knits worden aanvaard.

VERTRAGINGEN IN LEVERING MET BETREKKING TOT DE VERVOERDER

In geval van een vertraging in de levering ten opzichte van de door de transporteurs aangekondigde tijdstippen, moet de Klant bij voorrang contact opnemen met de transporteur, of met zijn distributiekantoor in het geval van de Belgische post, om na te gaan of het pakket niet op het punt staat te worden verzonden. . Indien nodig moet de Klant telefonisch of per e-mail contact opnemen met de klantenservice van LN Knits om een ​​geschil aan te maken of een onderzoek te starten om het pakket te zoeken. Het kan voorkomen dat pakketten zoekraken door transporteurs. De door de transporteurs opgegeven tijden vereisen dat de Klant het verlies meldt binnen de 10 dagen na ontvangst van het bericht van verzending verzonden door LN Knits. Onder deze voorwaarden aanvaardt LN Knits de verantwoordelijkheid om contact op te nemen met de betreffende transporteur. Als het pakket wordt gevonden, wordt het onmiddellijk naar de woonplaats van de Klant verzonden. In het geval dat het pakket niet wordt gevonden, kan de Klant vragen dat hetzelfde product opnieuw wordt verzonden (afhankelijk van de beschikbaarheid), op kosten van LN Knits, of dat het betaalde bedrag wordt terugbetaald. Indien één of meerdere bestelde producten op dat moment niet leverbaar zijn, restitueert LN Knits het betaalde bedrag voor de betreffende producten die door de transporteur verloren zijn gegaan.

BESCHADIGDE PAKKETTEN

De Klant moet in aanwezigheid van de transporteur de staat van het pakket inspecteren en de eventuele reserves op de leveringsbon noteren in geval van gedeeltelijke of volledige verslechtering. Bij gebreke van vermelding van dergelijke punten wordt het product geacht door de Klant te zijn aanvaard en kan het geen voorwerp uitmaken van enig geschil over de levering ervan. De Klant dient LN Knits hiervan per e-mail op de hoogte te stellen, zodat LN Knits zo snel mogelijk de nodige maatregelen kan nemen.

7. Herroepingsrecht, retournering en ruilen

Klanten hebben veertien (14) kalenderdagen de tijd om een ​​bestelling te retourneren, gerekend vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klant dient zijn retouraanvraag via zijn eigen account op de webshop aan te melden. Het geretourneerde pakket moet ons (LN Knits BVBA, Oude Baan 43, 2930 Brasschaat, België) binnen 7 dagen bereiken. Goederen die op een stockverkoop zijn gekocht, kunnen niet worden geretourneerd. In alle gevallen geschiedt het retourneren voor risico van de Klant. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een ​​eventueel retourbewijs te bewaren. De retourkosten zijn voor rekening van de klant. Als het product dat u retourneert aan alle voorwaarden voldoet (in nieuwstaat, in de originele verpakking, ongedragen en ongewassen etc.), wordt uw keuze voor terugbetaling zo snel mogelijk uitgevoerd. De terugbetaling zal plaatsvinden via hetzelfde betaalmiddel als dat gebruikt door de Klant voor de initiële transactie. De terugbetaling zal zo snel mogelijk plaatsvinden en uiterlijk binnen 14 dagen na de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant. Deze periode kan echter door LN Knits worden verlengd totdat LN Knits de door de Klant geretourneerde goederen ontvangt op het adres dat op het retourbewijs staat vermeld, of totdat LN Knits een bewijs ontvangt van verzending van de Artikelen door de Klant. Indien de termijn van veertien (14) dagen verstrijkt op een zaterdag, zondag, feestdag of niet-werkdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Verzendkosten worden alleen terugbetaald als u een product heeft ontvangen dat niet het product was dat u had besteld of als het product beschadigd was toen u het ontving. Retouradres van het Pakket: LN Knits BVBA, Oude Baan 43, 2930 Brasschaat, België.

Artikelen die zijn gekocht tijdens een Sample of Stock-uitverkoop kunnen niet worden geretourneerd en worden niet terugbetaald. Dit geldt ook voor de pre-loved items.

8. Cadeaukaart

Op iedere cadeaukaart vind je een unieke code die je nodig hebt tijdens het bestelproces. Nadat u uw bestelling heeft gecontroleerd en bevestigd, voert u tijdens het afrekenen de code in het veld 'cadeaubon' in de winkelwagen in. Het bedrag van de cadeaubon wordt van uw totaalbedrag afgetrokken. Als het totaalbedrag hoger is dan de waarde van de cadeaukaart, kunt u het meerdere betalen via normale betaalmethoden, zoals creditcard, bankpas of PayPal. Indien het bedrag van uw cadeaukaart daarentegen niet hoger is dan de totale aankoopprijs, genereert de webshop automatisch een nieuwe unieke code met daarin het saldo. Na voltooiing van de aankoop ontvangt u een bevestigingsmail met daarin de nieuwe cadeaukaartcode. Mocht u de e-mail kwijtraken of per ongeluk verwijderen, dan kunt u altijd uw 'account' raadplegen met daarin de historie van al uw aankopen en cadeaukaarttransacties. LNKnits cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig. Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd en/of ingewisseld voor contant geld of een andere betaling, zelfs niet gedeeltelijk.

9. Verantwoordelijkheid

De aangeboden producten voldoen aan de geldende Belgische wetgeving en zijn van toepassing op de normen in België. LN Knits kan niet aansprakelijk worden gesteld bij het niet naleven van de wetgeving in het land waar het product wordt geleverd. Het is aan de Klant om bij de plaatselijke autoriteiten na te gaan of de producten die hij wenst te bestellen, kunnen worden geïmporteerd of gebruikt. LN Knits kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken en verliezen die verband houden met het gebruik van internet, in het bijzonder een storing in de dienst, de aanwezigheid van computervirussen of inbraken van buitenaf en meer in het algemeen alle gevallen die door de rechtbank worden gedefinieerd als buiten onze controle of gepleegd door derden. Hypertekstlinks kunnen naar andere sites worden verzonden dan die van de site www.lnknits.com. LN Knits wijst elke verantwoordelijkheid af als de inhoud van deze sites in strijd is met geldende wetten of regels.

10. Overmacht

Geen van beide partijen zal gefaald hebben in zijn contractuele verplichtingen, voor zover de uitvoering ervan wordt vertraagd, geblokkeerd of verhinderd door omstandigheden buiten hun macht. Als overmacht of overmacht worden beschouwd als omstandigheden die buiten de twee partijen liggen, onvoorzienbaar, onvermijdelijk, onafhankelijk van de wil van de partijen en die ondanks alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen niet door hen konden worden voorkomen. De partij die door dergelijke omstandigheden wordt getroffen, zal de andere partij waarschuwen binnen tien werkdagen vanaf de datum waarop de eerste partij hiervan kennis heeft genomen. Beide partijen zullen binnen een maand met elkaar communiceren, tenzij dit vanwege overmacht niet mogelijk is, om de situatie te onderzoeken en overeenstemming te bereiken over de voorwaarden waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal worden voortgezet. Indien het geval van overmacht langer dan drie maanden duurt, kunnen onderhavige algemene voorwaarden door de benadeelde partij worden opgezegd. Onder overmacht, zoals gedefinieerd door de rechtbanken van de Belgische rechtbanken, wordt het volgende verstaan:

  • totale of gedeeltelijke stakingen, extern of binnen het bedrijf, blokkering van leveringen of transport om welke reden dan ook, wettelijke of overheidsbeperkingen, computerstoringen, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blikseminslag
  • uitval van telecommunicatie- of netwerkwerken die niet onder de controle van de Klant vallen.

11. Persoonlijke gegevens

Bezoekers of klanten van de site www.lnknits.com hebben een voortdurend recht op toegang, wijziging, correctie en onderdrukking van de gegevens die op hen betrekking hebben. Op het moment dat de klant zich inschrijft of bestelt, of in het kader van andere specifieke activiteiten, nodigt LN Knits Bezoekers of Klanten uit om haar nieuwsbrieven en promotionele aanbiedingen te ontvangen en/of om zich te registreren om op de hoogte te blijven van haar exclusieve verkopen. De Bezoeker of Klant kan zijn abonnement op elk moment wijzigen via zijn persoonlijke account of via de hypertextlink die onderaan de per e-mail ontvangen aanbiedingen verschijnt. LN Knits streeft ernaar om binnen de kortst mogelijke termijn rekening te houden met de wijzigingen in het abonnement en de intrekking van het abonnement op haar commerciële e-mails. LN Knits maakt gebruik van data-acquisitiesystemen zoals cookies. Cookies zijn een computerbestand dat op de harde schijf van de computer van de gebruiker wordt opgeslagen. Cookies maken het mogelijk om een ​​voorafgaand bezoek van de gebruiker aan de site aan te kondigen en om de gebruiker te koppelen aan zijn persoonlijke gegevens die op de site zijn achtergelaten, in het bijzonder met betrekking tot zijn bestellingen.

12. Intellectuele eigendom

Het geheel van de inhoud (teksten, commentaren, werken, illustraties, afbeeldingen, video's, grafische afbeeldingen, geluiden… inclusief de gebruikte onderliggende technologieën) die op deze site wordt geplaatst, is voorbehouden aan auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten voor de hele wereld. Om deze reden en in overeenstemming met de bepalingen van het Belgische Wetboek van Intellectuele Eigendom is alleen privégebruik toegestaan, onder voorbehoud van verschillende bepalingen die zelfs nog restrictiever kunnen zijn dan het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Elk ander gebruik kan piraterij inhouden en wordt bestraft door de wet op intellectueel eigendom, behalve in het geval van voorafgaande toestemming door LN Knits. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de bedrijfscatalogus van LN Knits is ten strengste verboden. Iedereen die een website heeft en die op zijn site een eenvoudige link rechtstreeks naar de site www.lnknits.com wil plaatsen, moet toestemming vragen aan LN Knits. Een door LN Knits verleende machtiging vormt geen impliciete overeenkomst van aansluiting en wordt in geen geval op permanente basis verleend. Op eenvoudig verzoek van LN Knits zal deze link verwijderd moeten worden.

13. Duur en toepassing

Deze Voorwaarden zijn van toepassing gedurende de hele tijd van alle online diensten die door LN Knits Company worden aangeboden. Ze kunnen op elk moment door LN Knits worden aangepast. De toepasselijke Voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum van registratie van de bestelling.

14. Territorialiteit en toepassingsrecht

De verkoop van producten van het bedrijf LN Knits is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de interpretatie, de uitvoering of de schending van het contract gesloten tussen LN Knits en de Klant, zelfs als er meerdere gedaagden zijn, valt, bij gebreke van wederzijdse overeenstemming, onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.